• AKEP DORËZON AUTORIZIMIN INDIVIDUAL SIPËRMARRËSIT VODAFONE ALBANIA SH.A PËR PËRDORIMIN E FREKUENCAVE BLLOKU A2, 801-811 MHz TE BREZIT 800 MHz

  Tiranë, 8 mars 2019 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z. Ilir Zela priti në një takim përfaqësues të shoqërisë Vodafone Albania sh.a, të kryesuar nga Z. Achilleos Kanaris, Drejtor i Përgjithshëm, për të kryer procedurat dorëzimit të Autorizimit Individial për përdorimin e frekuencavet 800 MHz. Në përfundim të procedurave të tenderit dhe në zbatim

  Read more
 • PJESËMARRJA E KRYETARIT NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

    Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin “Konkurrenca dhe Biznesi” ku u diskutua kryesisht roli i Enteve Rregullatore për një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg dhe bashkëpunimi me Autoritetin e Konkurrencës. Forumin e përshëndeti Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi i cili theksoi nga njëra anë

  Read more
 • NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

  Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)” ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.47 datë 5.7.2018””. Në vëmendje të

  Read more
 • Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2019

  Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.100, datë 24.12.2018 miratoi dokumentin “Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për Vitin 2019”. Ky dokument përmban fushat kryesore dhe prioritetet strategjike ku do fokusohet puna e AKEP gjatë vitit 2019. AKEP do të punojë që gjatë vitit 2019 të ketë progres në katër fusha kryesore nëpërmjet prioriteteve

  Read more
 • NËNSHKRIM i MEMORANDUMIT MES INSPEKTORATIT SHTETËROR DHE AKEP

  Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua Memorandumi Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), përfaqësuar nga Kryeinspektori znj. Ejana Xhixha dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) përfaqësuar nga Kryetari i Këshillit Drejtues z. Ilir Zela. Qëllimi i nënshkrimit të memorandumit është rritja e efiçencës së funksionimit të mbikëqyrjes së veprimtarisë tregtare elektronike

  Read more

Photostream