• Shërbimi i akses internetit – Si të kontraktojmë?

    Informacion i Përgjithshëm Kontratat e pajtimit për shërbimin e aksesit në Internet, ose kushtet e përgjithshme, ose kushtet e veçanta, përmbajnë informacionin e duhur që duhet marrë në konsideratë kur nënshkruajmë për një shërbim të veçantë. Përpara nënshkrimit të kontratës së shërbimit, ju duhet të jeni informuar me kushtet e saj kryesore, që do tëRead more
  • Shërbimi i akses internetit – Si të zgjedhim?

    Zgjedhja e shërbimit të aksesit në Internet Vendimi për të kontraktuar shërbimin e aksesit në Internet duhet të rezultojë nga një zgjedhje e vetëdijshme  dhe pas një informacioni të plotë mbi këtë shërbim. Kur vendosni, duhet të keni në konsideratë faktorë të tillë si: Nevojat tuaja në përdorimin e shërbimit: janë përcaktuese në zgjedhjen eRead more

Photostream