INFORMACION MBI INFRASTRUKTURËN RRUGORE NË NDËRTIM

ARRSH                                                                                                                          

SEGMENTET RRUGORE TË PARASHKIKUARA NGA ARRSH PËR RIKONSTRUKSION/NDËRTIM NË PLANIN E BUXHETIT 2016 - 2017

BASHKITË

SEGMENTET RRUGORE TË PARASHIKUARA NGA BASHKITË PËR RIKONSTRUKSION / SISTEMIM NË PLANIN E BUXHETIT 2017

SEGMENTET RRUGORE TË PARASHIKUARA NGA BASHKITË PËR RIKONSTRUKSION / SISTEMIM NË PLANIN E BUXHETIT 2016       

OST

LISTA E OBJEKTVE PËR NDËRTIMI NGA OST NË PLANIN 2017