Slide show

FAQ-2-button

KONSULTIMI I
PERDORUESIT

Shërbimet e komunikimeve elektronike ofrohen nga sipërmarrësit të cilët janë të pajisur me autorizim nga AKEP. Informacion në lidhje me sipërmarrësit e autorizuar për të ofruar shërbime të komunikimeve [...më tepër]

Keshilli Drejtues

E-mail Print PDF

Piro XHIXHO

KRYETAR

Pirro-Xhixho011213-SLindur më 1952, diplomuar më 1975, “Inxhinier Elektronik” në Universitetin e Tiranës. Që nga diplomimi punon në sektorin e postë-telekomunikacioneve me kulm te karierës profesionale "Drejtor i Përgjithshëm i Postë-Telekomunikacioneve" në Ministrinë e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit. Para marrjes së detyrës të Kryetarit të Këshillit Drejtues të AKEP, më datë 26.11.2009, ka asistuar si ekspert projektesh të GTZ-së dhe Komisionit Europian në Tiranë.

Benon PALOKA

ANETAR

benon-paloka2-sDatëlindja 1971, diplomuar më 1993, në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në “Matematikë-Fizikë”. Në vitin 2000 merr titullin “Master of Science in Information Systems Developmet” nga Universiteti i Hertfordshire. Punon si pedagog i informatikës pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Para marrjes së detyrës së Anëtarit të Këshillit Drejtues të AKEP ishte në funksionin “Drejtor i Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit” në Kuvendin e Shqipërisë.

Alban KARAPICI

ANËTAR

Alban-KarapiciLindur më 1968, diplomuar më 1992, “Inxhinier Elektronik” në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ka titujt M.Sc. në fushën e telekomunikacionit dhe MBA. Eshte doktorant ne Teknologjitë e Infomacionit dhe Komunikimit.
Me 19 vjet eksperience në projektimin, implementimin dhe menaxhimin e sistemeve të telekomunikacioneve dhe radiotelevizive, ne Shqiperi dhe Kanada,
Para marrjes së detyrës së Anëtarit të Këshillit Drejtues të AKEP, ishte në funksionin e Anëtarit të KKRT dhe Këshilltar në kabinetin e CEO, të kompanisë Albtelecom.

Zamira NURÇE (XHIHOLLI)

ANËTAR

zamira-nurce-lDiplomuar më 1988, “Financier i Lartë” në Universitetin Bujqësor Tiranë. Në vitin 2007, merr titullin "Master në Politika Agrare". Eksperiencën e fituar në sektorin e ekonomisë e demostron si pedagoge e jashtme pranë UAT përpara emërimit në detyrën e Anëtarit të Këshillit Drejtues të AKEP, më 26.11.2009.

Alketa MUKAVELATI

ANËTAR

alketa-mukavelatiDatëlindja 1975, diplomuar më 1998, “Jurist i Përgjithshëm” në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2000 fillon karierën në sektorin e postë-telekomunikacioneve si juriste dhe para marrjes së detyrës së Anëtarit të Këshillit Drejtues të AKEP, më datë 26.11.2009, ushtronte funksionin "Drejtor i Politikave te Poste-Telekomunikacioneve" në Ministrinë e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit.

Aktualisht, punon për marrjen e gradës “Doktor Shkencash” pranë fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me temë: “Legjislacioni i BE në fushën e TIK dhe Komunikimeve Elektronike – Implementimi i Plotë në Shqipëri”.
 

Aktualitet

RISHIKIM I TARIFAVE TË TERMINIMIT TË THIRRJEVE NË RRJETET CELULARE

AKEP me Vendimet nr.2431-2435, datë 13.03.2014 ka miratuar nivelet e reja të reduktuara të tarifave të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare për t’u aplikuar nga operatorët celularë nga data 1.04.2014 e në vijim. Reduktimi do të kryhet me tre faza dhe në fazën e parë që fillon më 1 Prill 2014 këto tarifa reduktohen me 12%-42% sipas operatorëve. Më 1 Janar 2016 tarifat e terminimit ...

[...me teper]

Kërkoni

Sherbimi ndaj Konsumatorit

AKEPka pergatitur guiden e meposhtem per tarifat e sherbimeve te komunikimeve elektronike qe do ta orientoje perdoruesin e ketyre sherbimeve ne perzgjedhjen e nje pakete sa me ekonomike:

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Historiku-13-red

Vendodhja-13-red.png