Akep

Slide show

FAQ-2-button

KONSULTIMI I
PERDORUESIT

Shërbimet e komunikimeve elektronike ofrohen nga sipërmarrësit të cilët janë të pajisur me autorizim nga AKEP. Informacion në lidhje me sipërmarrësit e autorizuar për të ofruar shërbime të komunikimeve [...më tepër]

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkutiptimit midis AKEP dhe ART

E-mail Print PDF
nenshkrimi-me-kosovenNë datën 22 Mars 2010, në Prishtinë u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Republikës së Shqipërisë (AKEP) dhe Autoritetit Rregullator të Telekomunikacioneve të Republikës së Kosovës (ART).
Qëllimi i këtij memorandumi është shkëmbimi në mënyrë të rregullt të informacionit përsa i përket zhvillimit te politikave dhe strategjive për komunikimet elektronike në shtetet respektive, informacionit mbi aktivitetet në tregjet e komunikimeve elektronike.
Gjithashtu, MoU parashikon shkëmbimin e delegacioneve të ekspertëve në baza të rregullta ose sipas nevojës, ad-hoc, për studimin e aspekteve teknike, ligjore dhe aspekteve të tjera të aktiviteteve të një rregullatori.
Zyrtarët e lartë të Palëve, do të shkëmbejnë pikëpamje dhe/ose do të ndërmarrin veprime dhe pozicione të përbashkëta në forume dhe organizata evropiane dhe ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me sektorin e komunikimeve elektronike.
Për AKEP, MoU u nënshkrua nga Z. Piro XHIXHO-Kryetar i Këshillit Drejtues dhe për ART nga Z. Ekrem HOXHA-Kryetar i Bordit/Drejtor Ekzekutiv. Pas nënshkrimit kryetarët e të dy delegacioneve dhanë një konferencë për mediat.
AKEP, ka planifikuar që së shpejti të nënshkruajë MoU edhe me vende të tjera të rajonit si Maqedoni, Mal të Zi etj., me qëllim rritjen e frymës të bashkëpunimit dhe përfitimit në sektor.
 

Aktualitet

RISHIKIM I TARIFAVE TË TERMINIMIT TË THIRRJEVE NË RRJETET CELULARE

AKEP me Vendimet nr.2431-2435, datë 13.03.2014 ka miratuar nivelet e reja të reduktuara të tarifave të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare për t’u aplikuar nga operatorët celularë nga data 1.04.2014 e në vijim. Reduktimi do të kryhet me tre faza dhe në fazën e parë që fillon më 1 Prill 2014 këto tarifa reduktohen me 12%-42% sipas operatorëve. Më 1 Janar 2016 tarifat e terminimit ...

[...me teper]

Kërkoni

Sherbimi ndaj Konsumatorit

AKEPka pergatitur guiden e meposhtem per tarifat e sherbimeve te komunikimeve elektronike qe do ta orientoje perdoruesin e ketyre sherbimeve ne perzgjedhjen e nje pakete sa me ekonomike:

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Historiku-13-red

Vendodhja-13-red.png