Akep

Slide show

FAQ-2-button

KONSULTIMI I
PERDORUESIT

Shërbimet e komunikimeve elektronike ofrohen nga sipërmarrësit të cilët janë të pajisur me autorizim nga AKEP. Informacion në lidhje me sipërmarrësit e autorizuar për të ofruar shërbime të komunikimeve [...më tepër]

Plani i Numeracionit

E-mail Print PDF

PLANI KOMBETAR I NUMERACIONIT

 

Aktualitet

RISHIKIM I TARIFAVE TË TERMINIMIT TË THIRRJEVE NË RRJETET CELULARE

AKEP me Vendimet nr.2431-2435, datë 13.03.2014 ka miratuar nivelet e reja të reduktuara të tarifave të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare për t’u aplikuar nga operatorët celularë nga data 1.04.2014 e në vijim. Reduktimi do të kryhet me tre faza dhe në fazën e parë që fillon më 1 Prill 2014 këto tarifa reduktohen me 12%-42% sipas operatorëve. Më 1 Janar 2016 tarifat e terminimit ...

[...me teper]

Kërkoni

Sherbimi ndaj Konsumatorit

AKEPka pergatitur guiden e meposhtem per tarifat e sherbimeve te komunikimeve elektronike qe do ta orientoje perdoruesin e ketyre sherbimeve ne perzgjedhjen e nje pakete sa me ekonomike:

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Historiku-13-red

Vendodhja-13-red.png