Regjistri për shërbimet Postare

Regjistri i autorizimit te përgjithshem për ofrimin e shërbimeve postare

Regjistri i autorizimeve individuale për ofrimin e shërbimit universal postar

 

 

 

Leave a reply