Regjistrat të tjerë

 

Regjister i liçencave per stacionet radio te anijes

Regjister me certifikatat e operatoreve radiodetar

Regjister i licensave per stacionet radio te avionit

Regjister i autorizimeve per stacionet radio bregdetar

Rregjistrin e certifikatave dhe licencave të radio amatorëve shqiptarë

Regjistri i licencave të radio amatorëve te huaj

Regjistri i licencave Autoriteti i Llogarive Detare dhe kodi AAIC

 

 

Leave a reply