Regjistri për komunikimet elektronike

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në format elektronike

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojne rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në format pdf

Regjistri i sipërmarrësve që kanë njoftuar ofrimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike për transmetim audio dhe/ose audiovizive 

 

 

Leave a reply