Categories
Njoftime

Marrëveshjet teknike ndërkufitare për harmonizimin e frekuencave të lidhura midis AKEP dhe Agjencisë së Komunikimeve  Elektronike dhe Postare të Republikës së Malit te Zi (EKIP).