Categories
Njoftime

Nënshkruhet marrëveshja për reduktimin dhe heqjen e tarifave roaming midis vendeve të Ballkanit Perëndimor

Tiranë, 8 Prill 2019. Më datë 4 Prill 2019 në Beograd në kuadër të Samitit Dixhital të Ballkanit Perëndimor 2019, u nënshkrua Marrëveshja mbi Reduktimin e Çmimeve të Shërbimeve Roaming në Rrjetet Publike të Komunikimit Celular në Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja u nënshkrua nga ministritë përgjegjësë për komunikimet elektronike të gjashtë vendeve të Ballkanit […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR PARANDALIMIN E ROAMING NDËRKOMBETAR TË PADËSHIRUARA NË ZONAT KUFITARE

Tiranë, 28 Mars 2019. AKEP, në vijim të disa ankesave të qytetarëve të shprehura në rrjete sociale kohët e fundit për përdorim të roamingut ndërkombëtar në zona të caktuara në territorin e Shqipërisë, jep sqarimet dhe udhëzimet e mëposhtme. Cfarë është roamingu i padëshiruar? Roamingu i padëshiruar (Inadvertent Roaming) ndodh kur aparati juaj celular në […]

Categories
Njoftime

AKEP DORËZON AUTORIZIMIN INDIVIDUAL SIPËRMARRËSIT VODAFONE ALBANIA SH.A PËR PËRDORIMIN E FREKUENCAVE BLLOKU A2, 801-811 MHz TE BREZIT 800 MHz

Tiranë, 8 mars 2019 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z. Ilir Zela priti në një takim përfaqësues të shoqërisë Vodafone Albania sh.a, të kryesuar nga Z. Achilleos Kanaris, Drejtor i Përgjithshëm, për të kryer procedurat dorëzimit të Autorizimit Individial për përdorimin e frekuencavet 800 MHz. Në përfundim të procedurave të tenderit dhe në zbatim […]

Categories
Njoftime

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2019

Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.100, datë 24.12.2018 miratoi dokumentin “Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për Vitin 2019”. Ky dokument përmban fushat kryesore dhe prioritetet strategjike ku do fokusohet puna e AKEP gjatë vitit 2019. AKEP do të punojë që gjatë vitit 2019 të ketë progres në katër fusha kryesore nëpërmjet prioriteteve […]

Categories
Njoftime

PJESËMARRJA E KRYETARIT NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin “Konkurrenca dhe Biznesi” ku u diskutua kryesisht roli i Enteve Rregullatore për një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg dhe bashkëpunimi me Autoritetin e Konkurrencës. Forumin e përshëndeti Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi i cili theksoi nga njëra anë domosdoshmërinë […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)” ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.47 datë 5.7.2018””. Në vëmendje të […]

Categories
Njoftime

NËNSHKRIM i MEMORANDUMIT MES INSPEKTORATIT SHTETËROR DHE AKEP

Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua Memorandumi Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), përfaqësuar nga Kryeinspektori znj. Ejana Xhixha dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) përfaqësuar nga Kryetari i Këshillit Drejtues z. Ilir Zela. Qëllimi i nënshkrimit të memorandumit është rritja e efiçencës së funksionimit të mbikëqyrjes së veprimtarisë tregtare elektronike […]

Categories
Njoftime

AKEP ORGANIZON SEMINARIN “STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT TË AKEP PËR VITIN 2019”

Në datat 10 dhe 11 dhjetor 2018 AKEP organizoi në Vlorë seminarin mbi “Strategjinë dhe Planin e Veprimit të AKEP për vitin 2019”. Ky seminar përbën një ndër organizimet më të rëndësishme vjetore të AKEP-it me fokus diskutimin e hapur dhe bashkëpunues me pjesëmarrësit për zhvillimet në tregun e komunikimeve elektronike dhe postare si dhe […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR SHTYP MBI NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MES INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MBIKËQYRJES SË TREGUT DHE AKEP

Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua Memorandumi Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), përfaqësuar nga Kryeinspektori znj. Ejana Xhixha dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) përfaqësuar nga Kryetari i Këshillit Drejtues z. Ilir Zela. Qëllimi i nënshkrimit të memorandumit është rritja e efiçencës së funksionimit […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike ne Republiken e Shqiperise, ne perputhje me parashikimet e nenit 69 te Ligjit Nr. 9918 date 19.5.2008 “Per Komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar, Vendimin e Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 1252 date 10.9.2008 “Per miratimin e rregullave […]