• Kërkoni Domain të lirë

    RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TE EMRAVE TE DOMAIN-EVE NEN.AL  Lista e emrave të Ndaluar  Lista e emrave të Rezervuar  Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar. Përjashtohen rastet kur kërkuesi i

    Read more
  • Informacion

    Informacion

    Çfarë është një emër domain-i? Një emër domain-i është një emër që ju mund ta përdorni për të përcaktuar praninë tuaj unike në Internet. Një emër domain-i është, për shembull, “akep.al”. Në të njëjtën mënyrë si adresa juaj postare e cila mundëson që kushdo në botë të dërgojë një letër në shtëpinë tuaj ose nëRead more

Photostream