Regjistrimi i domain-it

Regjistrimi i domain-it

Për të regjistruar domain-in nëpërmjet AKEP ndiqen këto hapa: Shkarkoni Formularin për Regjistrim Domain-i dhe e plotësoni atë sipas shënimeve në formular. Dërgoni formularin e skanuar me e-mail ose me fax (adresa dhe numri i faksi gjenden në fund të formularit). AKEP kontrollon aplikimin tuaj dhe do t’ju kthejë përgjigje me e-mail tek adresat e

Read more