• Shërbime me vlerë të shtuar 

  Shërbimet me vlerë të shtuar mund të përfshijnë një ose disa nga shërbimet e mëposhtme: Dorëzim brenda një ore të ditës të përcaktuar dhe me garanci për kthimin e pagesës shtesë në rast mosrealizimi sipas kushteve të përcaktuara, të tilla si: Përpara orës 9:00; Përpara orës 10:00; Përpara orës 12:00. Tërheqje apo dorëzim të objektitRead more
 • Shërbimi ekspres

  Shërbimi ekspres përmban trajtimin me prioritet, ndjekjen dhe kontrollin menaxherial të objekteve postare. Shërbimi realizohet nëpërmjet logjistikës së nevojshme për lejimin e gjurmimit dhe ndjekjes elektronike të objektit postar nga përdoruesi, si dhe dorëzimin në përputhje me kohën e paracaktuar dhe të publikuar. Përdoruesi nëse dëshiron, shoqëron shërbimin ekspres me shërbimet postare me vlerë tëRead more
 • Zgjedhja e shërbimit postar

  Për përmbushjen e nevojave përsa i përket shërbimit postar përdoruesi zgjedh kryesisht shërbime postare midis shërbimit postar universal dhe shërbimit postar ekspres Ndërsa shërbimi universal postar sigurohet nga “Posta Shqiptare” shërbimi ekspres dhe shërbimet e tjera postare jashtë zonës së shërbimit universal sigurohen nga ofrues e listuar në Tabelë .  Read more
 • Shërbimi universal postar

  Shërbimit universal postar përfshin ofrimin e vazhdueshëm të shërbimit postar me një cilësi të përcaktuar dhe me çmime të përballueshme. Shërbimi universal postar përfshin kërkesat minimale të mëposhtme: Pranimin, përpunimin, transportin dhe shpërndarjen e objekteve postare që peshojnë deri në 2 kg; Pranimin, përpunimin, transportin dhe shpërndarjen e pakove postare që peshojnë deri në 10 kg;Read more

Photostream