Tirane, Rruga "Pjetër Bogdani"

Rruga Pjeter Bogdani 1.1  Rruga Pjeter Bogdani 1.2 
Rruga Pjeter Bogdani 2.1 Rruga Pjeter Bogdani 2.2
Rruga Pjeter Bogdani 3.1  Rruga Pjeter Bogdani 3-2 
Rruga Pjeter Bogdani 4.1  Rruga Pjeter Bogdani 8