Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.92 , datë 27.11.2018 për "Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHZ (792-862 MHZ), REF. 1X10 MHZ i çiftuar -800-2018", miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues Mr.47, datë 5.7.2018"

Vendim Nr.91, datë 20.11.2018 për "Shqyrtimin e propozimit të grupit të inspektimit, për penalizimin me masë administrative kryesore gjobë si dhe dënime plotësuese ndaj subjektit të inspektuar "Unifi Holdings Inc, Dega në Shqipëri"

Vendim  Nr. 89 datë 15.11.2018 për “Shfuqizimin e Vendimit nr.78, datë 01.10.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP “Për miratimin e dokumentit: “Analizë e Tregut Celular: Tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar”, dhe shfuqizimin e vendimeve të Këshillit Drejtues  përkatësisht nr.79, nr.80, nr.81 dhe nr.82, datë 01.10.2018.

Vendim Nr.85 datë 30.10.2018 për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Nisatel sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.82 datë 01.10.2018  për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit " Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare"”

Vendim Nr.81 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore"

Vendim Nr.80 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Albtelecom sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore”

Vendim Nr.79 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a me fuqi te ndjeshme në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit, tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe masat përkatëse Rregullatore"

 

Lajme

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE…

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin...

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa...

AKEP ORGANIZON SEMINARIN “STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT TË AKEP PËR VITIN 2019”

AKEP ORGANIZON SEMINARIN “STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT TË AKEP…

Në datat 10 dhe 11 dhjetor 2018 AKEP organizoi në Vlorë seminarin mbi ...

KRYETARI I AKEP, Z.ILIR ZELA TAKOHET ME KOMISIONEREN E BE-SË PËR EKONOMINË DHE SHOQËRINË DIGJITALE, ZNJ MARIYA GABRIEL

KRYETARI I AKEP, Z.ILIR ZELA TAKOHET ME KOMISIONEREN E BE-SË…

  Më datë 13 nëntor 2018, Kryetari i Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve...

AKEP-Jo-duhanit2

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Dokumenti per Keshillim Publik

Pergjigje te Komenteve

Dokumenti Perfundimtar