AKEP PARAQET RAPORTIN E VEPRIMTARISE PËR VITIN 2010.

raporti-veprimtarise-2011-23-3-11Më datë 07.03.2011, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë", AKEP paraqiti pranë Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit të Kuvendit të Shqipërisë, raportin vjetor të veprimtarisë për vitin 2010.

Për më tepër  fjala e Kryetarit