AKEP-it I JEPET “ÇMIMI EUROPIAN I KONSUMATORËVE SHQIPTARË”

cmimi_europian-12-4Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit më date 15 Mars 2011, në ceremoninë e organizuar në Hotel Tirana International i dorëzon AKEP “Çmimin Europian të Konsumatorëve Shqiptarë” me motivacion “Për kontributin e shquar në përmirësimin e shërbimit dhe uljen e çmimeve në telefoninë fikse dhe mobile si rregullimin e tregut të telefonisë në periudhën 15 Mars 2010-15 Mars 2011.