NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT

logo-akep-lajm-1 Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:
“Dhënia e 1 (Një) të Drejte Përdorimi Në Brezin e Frekuencave 1800-1805 Mhz” Ref. 1-1x5-2011 ”.
Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 30.09.2011, ora 10:00 (ora lokale)

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:
Dokumentat e tenderit