6000 DOMAIN .al TE REGJISTRUAR.

logo-akep-lajm-1Ka kaluar vetem nje vit e gjysem nga liberalizimi dhe ulja e tarifes nga 75 dollare ne 2000 leke per te patur ne pronesi nje domain.al dhe numri i tyre eshte trefishuar.Duke filluar nga viti 1992 me marrjen e administrimit te cctld .al e deri ne mars te 2010 jane regjistruar rreth 1900 domain-e. Ndersa per nje periudhe prej 16 muajsh numri i domain-eve .al ka arritur ne 6200. Numri me i madh i aplikimeve dhe rregjistrimeve i perkasin zones .al, por vihet re qe eshte rritur ndjeshem edhe numri I domain-eve nen zonen .com.al , gov.al dhe edu.al.