NJOFTIM PER TENDER “KONSULENCË NDËRKOMBËTARE”

logo-akep-lajm-1AKEP hap tenderin: “Konsulencë Ndërkombëtare për Përgatitjen e Dokumentave të Analizave të Tregut në Sektorin e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Shqipërisë” - Sherbim konsulence. Data e zhvillimit te tenderit eshte 06.12.2011, ora: 10:00 (ora lokale).

Vendi: prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

Dokumentat e tenderit