DIGITAL ALBANIA: DRIVING THE BROADBAND HIGHWAY

6-Dhjetor-2011-ForumMe date 6 Dhjetor u organizua Forumi i 3te i "Albanian Telecom Forum" me teme kryesore "Digital Albania: Driving the Broadband Highway", ky aktivitet u mbeshtet edhe nga MITIK, AKEP dhe AKSHI.
Pjesmares ne aktivitet ishin pothuajse te gjithe kompanite e komunikimeve elektronike ne Shqiperi.

Prezantimi i Z. Piro XHIXHO ne Forum.