NJOFTIM MBI AUTORIZIMIN E PËRGJITHSHEM

logo-akep-lajm-1Në zbatim të Rregullores së re nr.24 datë 02.02.2012 “Për Autorizimin e Përgjithshëm”, sipërmarrësit e regjistruar në AKEP duhet të plotësojnë online formularin “Njoftim Regjistrimi” në faqen web të AKEP: http://www.akep.al/sq/aplikimi-on-line-per-a-pergjithshem.

Afati i fundit per Aplikimin Online është data 09.05.2012.

Pas këtij afati, regjistrimi ekzistues nuk do të jetë i vlefshëm.