AKEP RAPORTON NE KOMISIONIN PER VEPRIMTARITE PRODHUESE, TREGTINË DHE MJEDISIN NË KUVEND

AKEP-parlament-5-4-12Më 5 Mars 2011, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë", AKEP ka raportuar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë e vitit 2011.

Fjala e Kryetarit në Komision.