PLANI KOMBETAR I NUMERACIONIT ME KALIMIN NE NGN

workshop-19-4-12Më datat 17 dhe 18 Prill, me iniciative të AKEP dhe në bashkëpunim me ITU, u organizua në Tiranë workshop-i mbi implikimet në Planin e Numeracionit në kalimin në NGN (Next Generation Network).

Pjesmarrës në këtë workshop ishin dhe operatorë të telefonisë fikse dhe të lëvizëshme.

Prezantimet e Z. John Horrocks-konsulent i ITU-së dhe diskutimet kishin të bënin edhe mbi të ardhmen e komunikimeve pas kalimit në NGN si dhe implikimet që do të sjelle ky kalim në marrëdhëniet ndërmjet operatorëve si dhe midis operatorëve e pajtimtarëve.

Ne fund te misionit konsulenti i ITU-se do te propozoje nje dokument afatmesem mbi drejtimet dhe masat qe duhen marre per pershtatjen e Planit Kombetar te Numeracionit me NGN.

Prezantime ne workshop