PREZANTOHET PLANI KOMBËTAR PER ZHVILLIMIN E BROADBAND-it

PREZANTOHET-PLANI-BROADBAND-300512Me date 25.05.2012 MITIK organizoi nje konference per prezantimin e Planit Kombëtar për zhvillimin e Broadband-it. Broadband-i (apo Internet me brez të gjerë dhe shpejtësi të lartë) krijon mundësi të mëdha ekonomike për përdoruesit, ofruesit e shërbimeve të ndryshme, operatorët e rrjetit dhe luan një rol të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.
Qëllimi i hartimit të këtij Plani Kombëtar është zhvillimi i infrastrukturës dhe shërbimeve broadband në të gjithë vendin, për të përfituar akses në shërbimet elektronike, në fusha të ndryshme si, shëndetësi, edukim, tregti, në shërbimet e Qeverisë, si dhe për të arritur përfitime më të mëdha ekonomike dhe sociale për vendin tonë.

Fjala e Kryetarit te AKEP, Z. Piro Xhixho.