MIRATOHET RUO E ALBTELECOM

logo-akep-lajm-1Më datë 31.05.2012, AKEP me VKD nr.1975, miratoi Ofertën Referncë të Aksesit në Qarkun Lokal të Albtelecom (RUO). RUO është një dokument i rëndësishëm që lejon operatorët e rrjeteve të komunikimve elektronike të përdorin linjat e bakrit të rrjetit të aksesit të Albtelecom për t'ju ofruar pajtimtarëve të Albtelecom shërbime të aksesit broadband në Internet dhe/ose akses broadaband në Internet dhe telefoni, pa qenë nevoja të ndërtojnë rrjetin e vet të aksesit për lidhje me abonentin fundor. Njëkohësisht, këto shërbime rrisin mundësinë e zgjedhjes për pajtimtarët e Albtelecom, si dhe konkurrencën në shërbimet e aksesit broadband dhe përfitimet e konsumatorit.

Bashkëngjitur ndodhet dokumentacioni i RUO-se me vendimin për miratimin e tij .