FORUM RAJONAL MBI BROADBAND-IN

forum-rajonal-broadband-060912-SMinistri për Inovacionin dhe TIK në bashkëpunim Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU),  me datat 6 dhe 7 Shtator organizuan forumin rajonal për Broadband me teme: Broadband-i një shtyllë e zhvillimit ekonomik dhe social.

Ky forum mundësoi dialogun e nivelit të lartë mes palëve të interesuara rreth strategjive dhe politikave për zhvillimin e Broadband-it në rajon, si dhe u diskutua mbi sfidat dhe mundësitë e ofruara nëpërmjet rrjeteve me shpejtësi të lartë dhe shërbimeve elektronike.
 
Pjesëmarrës ne forumi ishin ministra të vendeve të rajonit, drejtues të autoriteteve rregullatore, si dhe menaxherë të telekomunikacionit dhe TIK të vendeve të rajonit dhe të Evropës.

Forumin u përshëndet nga Kryeministri i vendit z. Sali Berisha, Sekretari i Përgjithshëm i ITU-së z. Hamadoun Touré,

Z. Piro Xhixho-Kryetar i AKEP, prezantoi Mbi Aksesin në Broadband në Shqipëri