THE 4TH INFOCOM ABLANIAN TELECOM FORUM

USO-ConDoc201212-SMe date 20 Nentor u organizua “The 4th InfoCom Ablanian Telecom Forum”. Përfaqësuesit e tregut, qeveria dhe rregullatorët prezantuan çështjet e pazgjidhura, ku u përshkrua situata aktuale dhe propozimet ose idetë e tyre për shfrytëzimin më të mirë të infrastrukturës ekzistuese dhe të ardhshme, në mënyrë që vendi të mund të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në revolucionin dixhital.