ZHVILLOHET TAKIMI I 22 PLENAR I BEREC

TAKIMI-I-22-PLENAR-I-BEREC120315-STiranë më 9 mars 2014 – Në Bern, Zvicer u mbajte Takimi i 22-të plenar i BEREC (Organi i Rregullatoreve Europian të Telekomunikacionit), në takim ku AKEP u perfaqesua nga Kryetari i Keshillit Drejtues Z.Piro Xhixho dhe Drejtori i Kabinetit Z.Rudolf Papa, morën pjesë kryetaret te Autoriteteve Rregullatore të Europes dhe përfaqesues nga Komisioni Europian. Diskutimet u ndan në dy sesione, sesioni i pari për përdoruesit dhe i dyti për operatorët dhe nevojat e tyre për 2020. Një fokusimi i rëndësishëm në takim ishte mbulimi i zonave rurale dhe shmangia e hendekut midis zonave rurale dhe urbane, gjithashtu siguria e internet-it dhe të drejtat e konsumatorëve ishin cështje të rëndësishme në takim. Takimi Plenar e parapriu një mbledhje pune per rregullimin e situatave të oligopolit në tregut e telekomunikacioneve.Kete vit BEREC drejtohet nga autoriteti rregullator i Portugalise.