• FEBRUARY 25, 2019
  • 0

  VKM

  NR VKM DATA 1096 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR VITIN 2021 24.12.2020 553 VENDIM PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE TË INFORMACIONIT DHE TË LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE TË RËNDËSISHME TË INFORMACIONIT 15.07.2020  159 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE ,

  Read more
  • SEPTEMBER 8, 2021
  • 0

  Vizitë zyrtare e Kryetares së Autoritetit të Mediave Audiovizive

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare mirëpriti më datë 08 shtator 2021, në një takim dypalësh, Kryetaren e AMA, Znj. Armela Krasniqi. Nga AKEP të pranishëm në takim ishin Kryetari Z. Tomi Frashëri, Drejtor i Kabinetit Znj. Eriola Mosko, Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Integrimit Z. Bleron Dokle, Drejtor i Drejtorisë së Autorizimeve Z.Jetmir Braha,

  Read more
  • MAY 19, 2021
  • 0

  Vizitë zyrtare e Kreut të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike të Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me rregullatorët homologë rajonalë, mirëpriti më datë 18 maj 2021, në një takim dypalësh, Drejtorin e Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike të Republikës së Maqedonisë së Veriut (AEK), Z.Jeton Akiku dhe delegacionin e përbërë nga z. Xhinet Dauti Shef i Kabinetit të

  Read more
  • JANUARY 22, 2019
  • 0

  Vendime të Këshillit Drejtues, VITI 2021

  Vendim Nr.17, datë 04.10.2021 - Për Shtyrjen e afatit të hyrjes në fuqi të Rregullores Nr.49, datë 11.03.2021, “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike” Vendim Nr.12, datë 31.08.2021 -Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit: Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, tëRregullores nr.12, datë 07.04.2010 “Për tëRead more

Photostream