Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr 2681, datë 08.06.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumice të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira - Këshillim Publik"

Vendim Nr.2680 datë 08.06.2016 Për "Miratimin e rinovimit dhe pajisjen e sipërmarrësit "Vodafone Albania "sh.a me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz"

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për "Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit "Albtelecom" sh.a., për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz".

Vendim Nr.2677 datë 21.04.2016 Për "Dhenien e Autorizimit Individual sipermarrësit "Plus Communication" sh.a., për për përdorimin e frekuencave në brezin 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz".

Vendim Nr.2676 datë 14.04.2016 Për "Miratimin e mbylljes dhe rezultateve të procesit të filluar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.2664 datë 14.01.2016 për monitorimin e efekteve të mos-diskriminimit të tarifave on-net/off-net dhe ecurinë e skemës për reduktimin e asimetrisë së tarifave të terminimit në nivel shumice në tregun celular"

Vendim Nr.2675 datë 07.04.2016 Për "Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( AKEP) për vitin 2015"

Vendim Nr.2674 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2600 MHz

Vendim Nr.2673 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2100 MHz

Lajme

Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC

Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC

 Vienë më 1 dhe 2 Qershor 2016 - Zhvillohet në Viene, Austri,  mbledhja...

AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit

AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit

Tiranë më 24 Maj 2016 - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare -...

Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH

Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH

 Më datë 13.05.2016 u firmos Marrëveshja e Mirëkuptimit midis tre institucioneve  AKEP ,ARRSH...

ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU WSIS-2016"

ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU…

 Në datat 2-6 Maj 2016 u zhvillua në Gjenevë, Zvicër, Samiti Boterore i...

AKEP-Jo-duhanit2