Lajme

KOMUNIKIMET DIXHITALE – MAKSIMIZIMI I SHFRYTËZIMIT TË SPEKTRIT; MUNDËSITË DHE SFIDAT

KOMUNIKIMET DIXHITALE – MAKSIMIZIMI I SHFRYTËZIMIT TË SPEKTRIT; MUNDËSITË DHE…

Tiranë më 20 Mars 2015, pranë Hotel Tirana International u mbajt takimi i punës (workshop)...

Njoftim për zhvillimin e tenderit

Njoftim për zhvillimin e tenderit

Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:DHËNIA NË PËRDORIM E FREKUENCAVE NGA BREZI 900...

ZHVILLOHET TAKIMI I 22 PLENAR I BEREC

ZHVILLOHET TAKIMI I 22 PLENAR I BEREC

Tiranë më 9 mars 2014 – Në Bern, Zvicer u mbajte Takimi i 22-të plenar...

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

Bazuar ne VKM 1252, e ndryshuar, dhe ne Dokumentin e Tenderit me objekt: “Dhënia e...

AKEP-Jo-duhanit2