Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2699, datë 1.12.2016 Për "Miratim për Këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregut të shërbimeve celulare: Tregjetme shumicë me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare- Këshillim Publik"

Vendim Nr.2698, datë 17.11.2016 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Iva Elektronik sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë".

Vendim Nr.2697, datë 17.11.2016 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Eden sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë".

Vendim Nr.2696, datë 17.11.2016 Për "Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom sh.a. për: Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr. 2689, datë 22.09.2016 për miratimin e dokumentit "Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit", për ndryshimin e përmbajtjes së Rregullores bashkëlidhur këtij vendimi në lidhje me trajtimin e trafikut ndërkombëtar drejt numrave të portuar dhe në lidhje me disa elemente të tjerë operacionale të funksionimit të procesit të portabilitetit të numrit".

Vendim Nr.2695, datë 27.10.2016 Për Miratimin e dokumentit Rregullore "Metodika e inspektimit të veprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike"

Vendim Nr.2694, datë 27.10.2016 Për Miratimin e dokumentit Rregullore "Metodike e inspektimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit postar"

Vendim Nr.2693, datë 27.10.2016 Për Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren Nr.12, datë 07.04.2010 "Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike" e ndryshuar"

Vendim Nr.2692, datë 27.10.2016 Për "Nje ndryshim në Formularët e Regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të Komunikimeve Elektronike ", miratuar me Vendimin Nr.2422, datë 19.02.2014 të Këshillimit Drejtues të AKEP"

Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike

Vendim Nr.2690, datë 13.10.2016 Për "Miratimin e dokumentit "Rregullore për monitorimin e spekterit të frekuencave".

Vendim Nr.2689, datë 22.09.2016 Për Miratimin e dokumentit: "Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit".

 

Lajme

AKEP merr pjesë në takimin e 11-të plenare të ERGP

AKEP merr pjesë në takimin e 11-të plenare të ERGP

Tiranë, 25 Nëntor 2016 – Me ftesë të Autoritetit Rregullator Kombëtar Italian në...

Publikohet progres raporti i Komisionit Europian mbi Shqiperinë për vitin 2016

Publikohet progres raporti i Komisionit Europian mbi Shqiperinë për vitin…

Bruksel 9 Nëntor 2016- Komisioni Europian ka publikuar Progres Raportin mbi Shqipërinë për...

Arrihet marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës

Arrihet marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës

Prishtinë, Kosovë, 13 Nëntor 2016 - Arrihet me ndërmjetsimin e Bashkimit Europian  marrëveshja...

Formimi i vijushëm profesional të nënpunësve civil të AKEP

Formimi i vijushëm profesional të nënpunësve civil të AKEP

Sot më datë  04.11.2016 u zhvillua dita e parë e trajnimit “Formimi i...

AKEP-Jo-duhanit2