Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.3, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i inspektimit" për Komunikimet Elektronike

Vendim Nr.2, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i Inspektimit" për Sherbimet Postare.

Vendim Nr.1, datë 16.01.2017 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (790-862MHz) 

Vendim Nr.2704, datë 22.12.2016 Për "Rregullimin e tarifave të sipëmarrësit Albtelecom Sh.a me Fuqin të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira.

Vendim Nr.2703, datë 22.12.2016 Për "Miratimin e Dokumentit: Rregullim i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukrën aktive dhe pasive në rrjete fikse-Dokumenti Perfundimtar" 

Vendim Nr.2702, datë 22.12.2016 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira dhe masat përkatëse rregulluese” 

Vendim Nr.2701 datë 22.12.2016 Për “Miratimin e Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira – Dokumenti përfundimtar”

Vendim Nr.2700, datë 22.12.2016 Për "Miratim për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare- Këshillim Publik" 

Lajme

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

Programi i Punës së BEREC për 2017, mban angazhimin BEREC për zhvillimin e...

AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Shkodër

AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit…

Shkodër më 12 Janar 2017- AKEP në kuadër të zbatimit të Vendimit të...

Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur me zhvillimet rregullatore në tregun postar

Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur…

Tiranë 15 Dhjetor- Me kërkesë të Autoritetit Rregullativ për Komunikimet Elektronike dhe Postare...

Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC

Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC

Berlin 9 Dhjetor- Institucioni Europian i grupit të Rregullatorëve në fushën e Komunikimeve...

AKEP-Jo-duhanit2