Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për "Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit "Albtelecom" sh.a., për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz".

Vendim Nr.2677 datë 21.04.2016 Për "Dhenien e Autorizimit Individual sipermarrësit "Plus Communication" sh.a., për për përdorimin e frekuencave në brezin 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz".

Vendim Nr.2676 datë 14.04.2016 Për "Miratimin e mbylljes dhe rezultateve të procesit të filluar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.2664 datë 14.01.2016 për monitorimin e efekteve të mos-diskriminimit të tarifave on-net/off-net dhe ecurinë e skemës për reduktimin e asimetrisë së tarifave të terminimit në nivel shumice në tregun celular"

Vendim Nr.2675 datë 07.04.2016 Për "Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( AKEP) për vitin 2015"

Vendim Nr.2674 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2600 MHz

Vendim Nr.2673 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2100 MHz

Vendim Nr.2672, date 03.03.2016 Për Shqyrtimin e Ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për: Revokimin e aktit administrativ njoftuar nëpërmjet shkresës nr.365/2 Prot., datë 19 Shkurt 2016 " Njoftimi i Klasifikimit të Ofertave të Vlefshme"

Vendim Nr.2671, datë 3.03.2016 Për " Miratimin të dokumentit " Rregullore për llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar""

Lajme

AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit

AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit

Tiranë më 24 Maj 2016 - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare -...

Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH

Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH

 Më datë 13.05.2016 u firmos Marrëveshja e Mirëkuptimit midis tre institucioneve  AKEP ,ARRSH...

ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU WSIS-2016"

ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU…

 Në datat 2-6 Maj 2016 u zhvillua në Gjenevë, Zvicër, Samiti Boterore i...

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015

Më 27 Prill 2016, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918...

AKEP-Jo-duhanit2