Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim  Nr.16 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare - Këshillim publik"

Vendim Nr.15 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare–Këshillim Publik 2"

Vendim Nr.14 datë 22.02.2018 Për " Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT"

Vendim Nr.13 datë 22.02.2018 Për "Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.12 datë  22.02.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.11 datë 22.02.2018 Për "Miratimin e Dokumentit “Analizë e tregut të shërbimeve celulare: tregjet me shumicë  të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare - Dokumenti Përfundimtar"

Vendim Nr.10 datë 15.02.2018 Për“Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)”

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për "Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Lajme

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të AKEP të zhvilluar më datë 15.2.2018 sipas...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

 Mbi analizën e tregjeve përkatëse dhe marrjen e masave rregullatore për të siguruar...

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit të Zi dhe Shqipërisë

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit…

Më datë 19 Dhjetor 2018 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP Z. Ilir...

AKEP-Jo-duhanit2