Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.85 datë 30.10.2018 për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Nisatel sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.82 datë 01.10.2018  për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit " Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare"”

Vendim Nr.81 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore"

Vendim Nr.80 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Albtelecom sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore”

Vendim Nr.79 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a me fuqi te ndjeshme në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit, tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe masat përkatëse Rregullatore"

Vendim Nr.78 datë 01.10.2018 për  “Miratimin të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar”

Vendim Nr.77 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të Sipërmarrësve(1) me fuqi të ndjeshme në treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.76 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit telekom albania sh.a.me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telekom albania drejt numrave gjeografikë fiks1 dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.75 datë 01.10.2018  për  “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetin fiks Albtelecom sh.a

Vendim Nr.74 datë 01.10.2018  për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse”

Vendim Nr.73 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.72 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania”

Vendim Nr.71datë 01.10.2018 për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a.me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania”

Vendim Nr.70 datë 01.10.2018 për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare - dokumenti përfundimtar”

Vendim Nr.69 datë 01.10.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “Shqipëriacom sh.p.k” për anullimin e vendimit të këshillit drejtues nr.41, datë 04.06.2018”

Vendim Nr.68 datë 01.10.2018 për "“Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “WEBHOST sh.p.k”” për kundërshtimin e pjesshëm të vendimit nr. 41 datë 04.06.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP””

Vendim Nr.67 datë 01.10.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.

Vendim Nr.66, datë 24.09.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)”, ref. 1x10 MHz i çiftuar-800-2018”, miratuar me vendim të këshillit drejtues nr. 47, datë 5.7.2018”.

Lajme

AKEP ASISTON MISIONIN PAMECA V NË TRAJNIMIN PËR SISTEMET E SIGURISË PUBLIKE “MISSION CRITICAL – LTE”

AKEP ASISTON MISIONIN PAMECA V NË TRAJNIMIN PËR SISTEMET E…

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në bashkëpunim me Misionin e PAMECA...

Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin Individual për përdorimin e brezit të frekuencave

Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin…

Në kuadër të procesit të dixhitalizimit të transmetimeve televizive, Radio Televizioni Publik Shqiptar...

NJOFTIM PËR MEDIAT

NJOFTIM PËR MEDIAT

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në kuadër të veprimeve administrative për...

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e...

AKEP-Jo-duhanit2