Akep

Slide show

Konsultime

Lajme

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

Në periudhën 20 tetor – 7 nëntor, 2014 në Busan, Republika e Koresë së Jugut...

Përfaqësues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) duke vizituar HAKOM

Përfaqësues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) duke…

Zagreb më 23 Tetor 2014- Agjensia Rregullatore për Aktivitetet e Rrjetit të Kroacise(HAKOM) , ka...

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT:

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT:

“Blerje pajisje marrese qe do te mbuloje diapazonin e frekuencave 20-3000 MHz dhe kontrollon brezin...

AKEP BEHET ANETAR VEZHGUES NE BEREC DHE ME TE DREJTA TE PLOTA NE IRG

AKEP BEHET ANETAR VEZHGUES NE BEREC DHE ME TE DREJTA…

Në periudhën 25-26 shtator 2014 u zhvillua në Romë, Itali Takimi Plenar i 20-të i...

Aktualitet

KESHILLIM PUBLIK ”RREGULLORE PËR ADMINISTRIMIN E INTERFERENCAVE”

Bazuar  në objektivat e  përcaktuara në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008, I ndryshuar, në përmirësimin e kuadrit nënligjor dhe rregullator ekzistues, fuqizimin e mekanizmave rregullatorë për të ...

[...me teper]

broadband09

BROADBAND

statistika

STATISTIKA

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Arkiva

Prev Next