Akep

Slide show

Konsultime

Lajme

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt: “ Dhënia e të drejtave të përdorimit në...

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

Në periudhën 20 tetor – 7 nëntor, 2014 në Busan, Republika e Koresë së Jugut...

Përfaqësues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) duke vizituar HAKOM

Përfaqësues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) duke…

Zagreb më 23 Tetor 2014- Agjensia Rregullatore për Aktivitetet e Rrjetit të Kroacise(HAKOM) , ka...

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT:

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT:

“Blerje pajisje marrese qe do te mbuloje diapazonin e frekuencave 20-3000 MHz dhe kontrollon brezin...

Aktualitet

KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike  dhe Postare – AKEP me qellim rritjen e efektivitetin te shfrytezimit te spektrit te ...

[...me teper]

broadband09

BROADBAND

statistika

STATISTIKA

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Arkiva

Prev Next