Lajme

KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË

KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË

Në periudhën 13-14 prill 2015, zhvilloi punimet Konferenca e Strategjisë Globale 2015 e UPU-së (Unioni...

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

KVO njoftoi me datën 15.04.2015 klasifikimin e ofertave të vlefshme per proceduren e prokurimit me...

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN DHE PJESMARRJEN NE TENDER

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN DHE PJESMARRJEN NE TENDER

Tirane - 09.04.2015. Eshte zhvilluar ne ambjentet e AKEP  tenderi publik “Procedure e Hapur” me...

TAKIM PUNE MIDIS AKEP DHE ARKEP

TAKIM PUNE MIDIS AKEP DHE ARKEP

Tiranë më 2 prill 2015- Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës (ARKEP)...

AKEP-Jo-duhanit2