Categories
Uncategorized

e-ankime

Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike? Faza e parë – ankesa/sqarime tek ofruesi i shërbimit në telefon/pikat e shitjes. në kushtet kontratës së pajtimit përcaktohen mënyra dhe procedura për ankesat, ku jepen numrat e telefonit, adresat dhe kontaktet për kujdesin me klientët. Ju keni të drejtë të […]

Categories
Uncategorized

Raporte Monitorimi/Auditimi

KLSH Mbikqyrja e Tregut te Telefonise Celulare KLSH Auditimi Teknolgjise se Informacionit MF Audit AKEP 2018

Categories
Uncategorized

Rezoluta

REZOLUTA VJETORE 2019 REZOLUTA VJETORE 2018 REZOLUTA VJETORE 2017 REZOLUTA VJETORE 2016 REZOLUTA VJETORE 2015 REZOLUTA VJETORE 2014

Categories
Uncategorized

Legjislacion kombëtar

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Ligji për Shërbimin Postar në republikës e Shqipërisë Ligje