Categories
Uncategorized @sq

Elementor #8496

Categories
Uncategorized @sq

Legjislacion kombëtar

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Ligji për Shërbimin Postar në republikës e Shqipërisë Ligje

Categories
Uncategorized @sq

e-ankime

Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike? Faza e parë – ankesa/sqarime tek ofruesi i shërbimit në telefon/pikat e shitjes. në kushtet kontratës së pajtimit përcaktohen mënyra dhe procedura për ankesat, ku jepen numrat e telefonit, adresat dhe kontaktet për kujdesin me klientët. Ju keni të drejtë të […]

Categories
Uncategorized @sq

Raporte Monitorimi/Auditimi

KLSH Mbikqyrja e Tregut te Telefonise Celulare KLSH Auditimi Teknolgjise se Informacionit MF Audit AKEP 2018

Categories
Uncategorized @sq

Rezoluta

REZOLUTA VJETORE 2021 REZOLUTA VJETORE 2020 REZOLUTA VJETORE 2019 REZOLUTA VJETORE 2018 REZOLUTA VJETORE 2017 REZOLUTA VJETORE 2016 REZOLUTA VJETORE 2015 REZOLUTA VJETORE 2014