News

News

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare i Republikës së Shqipërisë (AKEP) dhe Agjencia për Komunikimet Elektronike dhe Shërbimet Postare
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është informuar nga operatori One Albania sh.a. për procesin teknik të migrimit të
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) zhvilluan një takim
The Electronic and Postal Communications Authority (AKEP) and the Electronic Communications Authority of the Republic of Northern Macedonia (AEK) signed
On 03.11.2021, the Audiovisual Media Authority and the Electronic and Postal Communications Authority signed a Memorandum of Cooperation to ensure