News

News

Ditën e mërkurë, 4 tetor 2023, Komisioni parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi një vizitë pune pranë AKEP-it,
An AKEP delegation composed of chief of cabinet Eriola Mosko, advisor to the chairperson Armer Juka, Director of Monitoring, Control
  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare i Republikës së Shqipërisë (AKEP) dhe Agjencia për Komunikimet Elektronike dhe Shërbimet Postare
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është informuar nga operatori One Albania sh.a. për procesin teknik të migrimit të
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) zhvilluan një takim