News

News

On 03.11.2021, the Audiovisual Media Authority and the Electronic and Postal Communications Authority signed a Memorandum of Cooperation to ensure
Regarding the meeting with the Ministry of Economic Development of the Republic of Kosovo “On the Implementation of the Memorandum
Sot më datë 1 korrik 2021, të gjithë pajtimtarët e rrjeteve celularë të RSH që udhëtojnë në vendet e tjera të
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me rregullatorët homologë rajonalë, mirëpriti më datë
Në fund të vitit të kaluar, operatori “Plus Communication” ndërpreu aktivitetin, për shkak të vështirësive financiare dhe pamundësisë për të