Categories
Njoftime

Informacion për publikun nga AKEP lidhur me kufizimin e aksesit në rrjet të disa domain dhe faqe interneti me përmbajtje të paligjshme ose të demshme nga sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve elektronike.

INFORMACION PER PUBLIKUN Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) konstaton me shqetësim qarkullimin, veçanërisht në rrjete sociale, të informacioneve të shtrembëruara dhe të pabaza lidhur me kufizimin e aksesit në rrjet të disa domain dhe faqe interneti nga sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve elektronike. Nuk është praktikë e AKEP të shqyrtojë apo të komentojë […]

Categories
Njoftime

AKEP- UDHËRRËFYES PRAKTIK PËR QËNDRUESHMËRINË DIGJITALE

Në kushtet e situatës së vështirë të krijuar nga pandemia COVID-19, AKEP propozon nëpërmjet një udhërrëfyesi sjelljen dhe gjestet e nevojshme në përditshmëri për të siguruar vijimësinë dhe sigurinë e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Për më shumë klikoni më poshtë : UDHËRRËFYES PRAKTIK PËR QËNDRUESHMËRINË DIGJITALE.

Categories
Njoftime

Mbi publikimin e Treguesve statistikorë të tregut të Komunikimeve Elektronike për tremujorin e katërt të vitit 2019

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) njofton publikimin e treguesve statistikorë të tregut të Komunikimeve Elektronike për tremujorin e katërt të vitit 2019, mbështetur në përcaktimet e Ligjit 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, dhe Rregullores nr.12, datë 07.04.2010, “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve […]

Categories
Njoftime

Publikimi i informacionit për konsumatorët për krahasimin e tarifave të shërbimeve celulare

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka publikuar në faqen e internetit informacionin mbi tarifat e sipërmarrësve të rrjetet celulare për të mundësuar krahasimin mes tyre në shërbim të pajtimtarëve/ konsumatorëve. Dokumenti përmban tarifat/planet kryesore të shërbimit te telefonisë celulare përkundrejt datës referencë të vendosur në fillim të dokumentit. Duke qenë se tregu është […]

Categories
Njoftime

AKEP I DORËZON ALBTELECOM SH.A AUTORIZIMIN INDIVIDUAL PËR FREKUECAT E BREZAVE 900 DHE 1800 MHZ, TË RINOVUAR PËR 15 VJET

Tiranë, 7 nëntor 2019 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z. Ilir Zela priti në një takim përfaqësues të shoqërisë Albtelecom sh.a, të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm  Z. Tahsin Yilmaz,  lidhur me dorëzimin e Autorizimit Individuial për përdorimin e frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz, të rinovuar me afat 15 vjeçar. Në përputhje me […]

Categories
Njoftime

Njoftim për zhvillim tenderi

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me parashikimet e nenit 69 të Ligjit Nr. 9918 datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 1252 datë 10.9.2008 “Për miratimin e rregullave […]

Categories
Njoftime

Fillon reduktimi i ndjeshëm i tarifave roaming ndërkombëtar midis vendeve të Ballkanit Perëndimor

Tiranë, 1 Korrik 2019. Sot më datë 1 Korrik 2019, ka filluar reduktimi i ndjeshëm i tarifave roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor. Prej ditës së sotme qytetarët e Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor do kenë mundësi të komunikojnë me tarifa të reduktuara roaming kur udhëtojnë në këto vende. Tarifat roaming që qytetarët Shqiptarë do […]

Categories
Njoftime

Çështjet e Radiokomunikacionit për Europën” focus I diskutimeve në Tiranë

Seminari mbi “Çështjet e Radiokomunikacionit për Europën” ka mbledhur në Tiranë përfaqësues të shumtë nga Autoritetet Rregullatore të vendeve të ndryshme të Europës dhe Ballkanit për të diskutuar rreth politikave me të mira të telekomunikacionit në Rajon. Ky aktivitet u organizua gjatë 24-27 qeshorit nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU) në bashkëpunim me Ministrinë e […]

Categories
Njoftime

AKEP merr pjesë në takimin Konferencën ndërkombëtare “Digjitalizimi – rruga më e sigurt drejt zhvillimit” mbajtur në Kiev, Ukrainë.

ITU në bashkëpunim me State University of Telecommunicaton organizoi workshop-in ”ICT Infrastructure as a Basis for Digital Economy” mbajtur në Kiev, Ukraine. Ky workshop është organizuar në kontekstin e Iniciativave Rajonale të ITU, të miratuara nga Konferenca Botërore e Zhvillimit të Telekomunikacionit 2017 (ËTDC-17). Rezultatet e këtij takimi do të kontribuojnë në Iniciativën Rajonale të […]

Categories
Njoftime

MBLEDHJE E PËRBASHKËT E KËSHILLIT DREJTUES TË AKEP (SHQIPËRI) DHE ARKEP (KOSOVË)

Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, të nënshkruar në Pejë më datë 26.11.2018, më datë 11 Maj 2019 në Tiranë u organizua mbledhja e përbashkët midis Këshillit Drejtues të AKEP dhe Bordit Drejtues […]