Kontakt

Kontakt

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Rruga “Reshit Çollaku”, Kodi postar 1001, Tiranë

   [email protected]

    0035542259572

   0035542259106

   E Hënë-Enjte ora 08:00-16:30

       E Premte ora 08:00-14:0

    Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

   Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare


Koordinatori për të Drejtën e Informimit

[email protected]

Tel : +355 42 259 572

 

Frekuencat dhe Numeracioni

[email protected]

[email protected]

Tel :  0035542250928

Autorizime dhe Domain

[email protected]

[email protected]

Tel :  0035542250928

Konsumatori

[email protected]

Tel :  003554225957

KONTAKTO ME DREJTORITE PERKATESE