Kontakt

Kontakt

Nëse doni të kontaktoni me Zyrën e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare:

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Kodi postar 1001, Tiranë

E-mail: [email protected]

Tel: 0035542259572

Fax: 0035542259106

Orari: E Hënë-Enjte ora 08:00-16:30; E Premte ora 08:00-14:00

Përgjegjës për Marrëdhëniet me Publikun

[email protected]

Tel: 0035542259572

Përgjegjës për Administrimin e Frekuencave

[email protected]

Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Çështjet Financiare

[email protected]

Tel :  0035542250927

Përgjegjës për Autorizim të Përgjithshëm

[email protected]

Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Numeracionin dhe Miratim Tipi

[email protected],

[email protected]

Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Aplikim Sistem PMR

[email protected]

Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Sektorin Postar

[email protected]

Tel :  0035542259572

Përgjegjës për Rregjistrim Domain

[email protected]

Tel :  0035542250926

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

[email protected]

Nr. tel : +355 42 259 572

Orari Zyrtar : 08.00 – 16.30

Përgjegjës për Rregullimin e Tregut dhe Konsumatorin

[email protected]

[email protected]

Tel :  0035542259572

Personi përgjegjës i AKEP për zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 

Glorian Tusha

[email protected]