Na kontaktoni

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë

Tel :  0035542259572
Fax : 0035542259106
e-mail :info@akep.al

Përgjegjës për Marrëdhëniet me Publikun
pr@akep.al
Tel :  Tel: 0035542259572

Përgjegjës për Autorizim të Përgjithshëm
autorizime@akep.al
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Sektorin Postar
posta@akep.al
Tel :  0035542259572

Përgjegjës për Rregullimin e Tregut dhe Konsumatorin
tregu@akep.al
konsumatori@akep.al
Tel :  0035542259572

Përgjegjës për Administrimin e Frekuencave
frekuenca@akep.al
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Numeracionin dhe Miratim Tipi
numeracioni@akep.al,konformiteti@akep.al
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Rregjistrim Domain
domain@akep.al
Tel :  0035542250926

Përgjegjës për Çështjet Financiare
financa@akep.al
Tel :  0035542250927

Përgjegjës për Aplikim Sistem PMR
Frekuenca@akep.al
Tel :  0035542250928

Koordinatori për të Drejtën e Informimit
koordinator.informimi@akep.al
Nr. tel : +355 42 259 572
Orari Zyrtar : 08.00 – 16.30