Njoftime

Njoftime

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në kuadër të veprimeve administrative për përmirësimin e kuadrit rregullator në funksion të