Njoftime

Njoftime

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë
Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua Memorandumi Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT),
Në datat 10 dhe 11 dhjetor 2018 AKEP organizoi në Vlorë seminarin mbi “Strategjinë dhe Planin e Veprimit të AKEP
Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua Memorandumi Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike ne Republiken e Shqiperise, ne