Njoftime

Njoftime

Në fund të vitit të kaluar, operatori “Plus Communication” ndërpreu aktivitetin, për shkak të vështirësive financiare dhe pamundësisë për të
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në kuadër të veprimeve administrative për përmirësimin e kuadrit rregullator në funksion të