Categories
Njoftime

AMA-AKEP: Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nënshkruan nё datёn 03.11.2021, Memorandumin e Bashkëpunimit me qëllim garantimin dhe mbështetjen operacionale, teknike dhe ligjore në fushat me interes të përbashkët për të dyja palët. Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive Znj.Armela Krasniqi u shpreh se ky memorandum është shprehje e vullnetit të […]

Categories
Njoftime

Mbi takimin me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës

Mbi takimin me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës “Mbi zbatimin e Memorandumit tё Bashkёpunimit për krijimin e korridorit digjital 5G dhe lehtësimin e lëvizjes në të ardhmen” Në datën 28.10.2021, në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës, u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të kësaj Ministrie: Z. Agim […]

Categories
Njoftime

Njoftim për heqjen e tarifave roaming ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor për pajtimtarët e rrjeteve celulare të RSH

Sot më datë 1 korrik 2021, të gjithë pajtimtarët e rrjeteve celularë të RSH që udhëtojnë në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbi), do të gëzojnë të drejtën e përdorimit të të gjitha shërbimeve celulare roaming të rregulluara në këto vende të BP sikundër të ishin […]

Categories
Njoftime

Vizitë zyrtare e Kreut të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me rregullatorët homologë rajonalë, mirëpriti më datë 18 maj 2021, në një takim dypalësh, Drejtorin e Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike të Republikës së Maqedonisë së Veriut (AEK), Z.Jeton Akiku dhe delegacionin e përbërë nga z. Xhinet Dauti Shef i Kabinetit të […]

Categories
Njoftime

Informacion për publikun nga AKEP lidhur me kufizimin e aksesit në rrjet të disa domain dhe faqe interneti me përmbajtje të paligjshme ose të demshme nga sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve elektronike.

INFORMACION PER PUBLIKUN Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) konstaton me shqetësim qarkullimin, veçanërisht në rrjete sociale, të informacioneve të shtrembëruara dhe të pabaza lidhur me kufizimin e aksesit në rrjet të disa domain dhe faqe interneti nga sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve elektronike. Nuk është praktikë e AKEP të shqyrtojë apo të komentojë […]

Categories
Njoftime

AKEP- UDHËRRËFYES PRAKTIK PËR QËNDRUESHMËRINË DIGJITALE

Në kushtet e situatës së vështirë të krijuar nga pandemia COVID-19, AKEP propozon nëpërmjet një udhërrëfyesi sjelljen dhe gjestet e nevojshme në përditshmëri për të siguruar vijimësinë dhe sigurinë e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Për më shumë klikoni më poshtë : UDHËRRËFYES PRAKTIK PËR QËNDRUESHMËRINË DIGJITALE.

Categories
Njoftime

Mbi publikimin e Treguesve statistikorë të tregut të Komunikimeve Elektronike për tremujorin e katërt të vitit 2019

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) njofton publikimin e treguesve statistikorë të tregut të Komunikimeve Elektronike për tremujorin e katërt të vitit 2019, mbështetur në përcaktimet e Ligjit 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, dhe Rregullores nr.12, datë 07.04.2010, “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve […]

Categories
Njoftime

Publikimi i informacionit për konsumatorët për krahasimin e tarifave të shërbimeve celulare

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka publikuar në faqen e internetit informacionin mbi tarifat e sipërmarrësve të rrjetet celulare për të mundësuar krahasimin mes tyre në shërbim të pajtimtarëve/ konsumatorëve. Dokumenti përmban tarifat/planet kryesore të shërbimit te telefonisë celulare përkundrejt datës referencë të vendosur në fillim të dokumentit. Duke qenë se tregu është […]

Categories
Njoftime

AKEP I DORËZON ALBTELECOM SH.A AUTORIZIMIN INDIVIDUAL PËR FREKUECAT E BREZAVE 900 DHE 1800 MHZ, TË RINOVUAR PËR 15 VJET

Tiranë, 7 nëntor 2019 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z. Ilir Zela priti në një takim përfaqësues të shoqërisë Albtelecom sh.a, të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm  Z. Tahsin Yilmaz,  lidhur me dorëzimin e Autorizimit Individuial për përdorimin e frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz, të rinovuar me afat 15 vjeçar. Në përputhje me […]

Categories
Njoftime

Njoftim për zhvillim tenderi

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me parashikimet e nenit 69 të Ligjit Nr. 9918 datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 1252 datë 10.9.2008 “Për miratimin e rregullave […]