Categories
Njoftime

Fillon reduktimi i ndjeshëm i tarifave roaming ndërkombëtar midis vendeve të Ballkanit Perëndimor

Tiranë, 1 Korrik 2019. Sot më datë 1 Korrik 2019, ka filluar reduktimi i ndjeshëm i tarifave roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor. Prej ditës së sotme qytetarët e Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor do kenë mundësi të komunikojnë me tarifa të reduktuara roaming kur udhëtojnë në këto vende. Tarifat roaming që qytetarët Shqiptarë do […]

Categories
Njoftime

Çështjet e Radiokomunikacionit për Europën” focus I diskutimeve në Tiranë

Seminari mbi “Çështjet e Radiokomunikacionit për Europën” ka mbledhur në Tiranë përfaqësues të shumtë nga Autoritetet Rregullatore të vendeve të ndryshme të Europës dhe Ballkanit për të diskutuar rreth politikave me të mira të telekomunikacionit në Rajon. Ky aktivitet u organizua gjatë 24-27 qeshorit nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU) në bashkëpunim me Ministrinë e […]

Categories
Njoftime

AKEP merr pjesë në takimin Konferencën ndërkombëtare “Digjitalizimi – rruga më e sigurt drejt zhvillimit” mbajtur në Kiev, Ukrainë.

ITU në bashkëpunim me State University of Telecommunicaton organizoi workshop-in ”ICT Infrastructure as a Basis for Digital Economy” mbajtur në Kiev, Ukraine. Ky workshop është organizuar në kontekstin e Iniciativave Rajonale të ITU, të miratuara nga Konferenca Botërore e Zhvillimit të Telekomunikacionit 2017 (ËTDC-17). Rezultatet e këtij takimi do të kontribuojnë në Iniciativën Rajonale të […]

Categories
Njoftime

MBLEDHJE E PËRBASHKËT E KËSHILLIT DREJTUES TË AKEP (SHQIPËRI) DHE ARKEP (KOSOVË)

Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, të nënshkruar në Pejë më datë 26.11.2018, më datë 11 Maj 2019 në Tiranë u organizua mbledhja e përbashkët midis Këshillit Drejtues të AKEP dhe Bordit Drejtues […]

Categories
Njoftime

Nënshkruhet marrëveshja për reduktimin dhe heqjen e tarifave roaming midis vendeve të Ballkanit Perëndimor

Tiranë, 8 Prill 2019. Më datë 4 Prill 2019 në Beograd në kuadër të Samitit Dixhital të Ballkanit Perëndimor 2019, u nënshkrua Marrëveshja mbi Reduktimin e Çmimeve të Shërbimeve Roaming në Rrjetet Publike të Komunikimit Celular në Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja u nënshkrua nga ministritë përgjegjësë për komunikimet elektronike të gjashtë vendeve të Ballkanit […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR PARANDALIMIN E ROAMING NDËRKOMBETAR TË PADËSHIRUARA NË ZONAT KUFITARE

Tiranë, 28 Mars 2019. AKEP, në vijim të disa ankesave të qytetarëve të shprehura në rrjete sociale kohët e fundit për përdorim të roamingut ndërkombëtar në zona të caktuara në territorin e Shqipërisë, jep sqarimet dhe udhëzimet e mëposhtme. Cfarë është roamingu i padëshiruar? Roamingu i padëshiruar (Inadvertent Roaming) ndodh kur aparati juaj celular në […]

Categories
Njoftime

AKEP DORËZON AUTORIZIMIN INDIVIDUAL SIPËRMARRËSIT VODAFONE ALBANIA SH.A PËR PËRDORIMIN E FREKUENCAVE BLLOKU A2, 801-811 MHz TE BREZIT 800 MHz

Tiranë, 8 mars 2019 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z. Ilir Zela priti në një takim përfaqësues të shoqërisë Vodafone Albania sh.a, të kryesuar nga Z. Achilleos Kanaris, Drejtor i Përgjithshëm, për të kryer procedurat dorëzimit të Autorizimit Individial për përdorimin e frekuencavet 800 MHz. Në përfundim të procedurave të tenderit dhe në zbatim […]

Categories
Njoftime

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2019

Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.100, datë 24.12.2018 miratoi dokumentin “Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për Vitin 2019”. Ky dokument përmban fushat kryesore dhe prioritetet strategjike ku do fokusohet puna e AKEP gjatë vitit 2019. AKEP do të punojë që gjatë vitit 2019 të ketë progres në katër fusha kryesore nëpërmjet prioriteteve […]

Categories
Njoftime

PJESËMARRJA E KRYETARIT NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin “Konkurrenca dhe Biznesi” ku u diskutua kryesisht roli i Enteve Rregullatore për një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg dhe bashkëpunimi me Autoritetin e Konkurrencës. Forumin e përshëndeti Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi i cili theksoi nga njëra anë domosdoshmërinë […]

Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)” ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.47 datë 5.7.2018””. Në vëmendje të […]