Categories
Njoftime Slideshow

VIZITË PUNE E KOMISIONIT TË VEPRIMTARIVE PRODHUESE, TREGTISË DHE MJEDISIT PRANË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

Ditën e mërkurë, 4 tetor 2023, Komisioni parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi një vizitë pune pranë AKEP-it, me qëllim monitorimin në terren të përmbushjes së detyrave ligjore të institucionit. Kjo vizitë përkon edhe me 25-vjetorin e themelimit të entit rregullator dhe përfaqëson një nga format më të spikatura të kontrollit që Kuvendi […]

Categories
Njoftime

KOMUNIKIM PËR PUBLIKUN PER NDERPRERJEN E SHERBIMIT TE ONE ALBANIA SH.A

24.08.2023 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka ndjekur me shqetësim situatën e krijuar nga ndërprerja për disa orë e shërbimeve të internetit, thirrjeve zanore dhe sms ofruar nga sipërmarrësi One Albania sh.a. Është përgjegjësi e sipërmarrësit të njoftojë dhe të informojë pajtimtarët e tij për shkakun e incidenteve të kësaj natyre dhe të […]

Categories
Njoftime Slideshow

Marrëveshjet teknike ndërkufitare për harmonizimin e frekuencave të lidhura midis Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Agjencisë së Komunikimeve  Elektronike dhe Postare të Republikës të Malit të Zi (EKIP)

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare i Republikës së Shqipërisë (AKEP) dhe Agjencia për Komunikimet Elektronike dhe Shërbimet Postare e Malit të Zi (EKIP) nënshkruan më 19 prill 2023, në Podgoricë, 5 marrëveshje teknike për koordinimin ndërkufitar të rrjeteve të komunikimit celular/fiks (MFCN). Qëllimi i këtyre marrëveshjeve është përcaktimi i parimeve, dispozitave teknike dhe procedurave […]

Categories
Njoftime Slideshow

Takimi AKEP-AKCESK

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) zhvilluan një takim në selinë e AKEP më datë 22.12.2022. Fokusi i takimit ishte rritja e bashkëpunimit ndër-institucional në sfondin e kërcënimeve vijuese ndaj sigurisë kibernetike dhe adoptimi i një kuadri normativ dhe praktikash administrative adekuate për adresimin […]

Categories
Njoftime

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është anëtarësuar në Grupin Europian të Rregullatorëve të Mesdheut (EMERG)

Në mbledhjen e jashtëzakonshme plenare të datës 12 dhjetor 2022, EMERG votoi unanimisht në favor të kërkesës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për  anëtarësimin pranë EMERG. Si anëtar i EMERG, AKEP do të jetë pjesë e politikave dhe strategjive të reja për të përballuar sfidat e radhës të platformës rajonale, e cila […]

Categories
Njoftime

Njoftim mbi zhvillimin e provimit radioamator

Në zbatim të Rregullores “Për shërbimin radioamator në Republikën e Shqipërisë”, Urdhrin nr. 220 datë 17.11.2022 të titullarit te AKEP, bazuar në aplikimet e disa aplikantëve për provimin radioamator për nivelet Harec, Novice dhe provimin Mors, AKEP njofton sa më poshtë: Provimi do të zhvillohet në datat 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, ora 11:00, në adresën: Godina e […]

Categories
Njoftime Slideshow

AEK – AKEP: Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike të Republikës së Maqedonisë së Veriut (AEK) nënshkruan në Shkup të premten më datë 21 tetor 2022 një Memorandum Mirëkuptimi dhe Marrëveshjen Teknike Ndërkufitare për Harmonizimin e Frekuencave.  Këto dy marrëveshje janë kurorëzim i një pune të filluar më shumë se një vit më […]

Categories
Njoftime Slideshow

AMA-AKEP: Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nënshkruan nё datёn 03.11.2021, Memorandumin e Bashkëpunimit me qëllim garantimin dhe mbështetjen operacionale, teknike dhe ligjore në fushat me interes të përbashkët për të dyja palët. Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive Znj.Armela Krasniqi u shpreh se ky memorandum është shprehje e vullnetit të […]